15th Konferencja WNP ds. stali i surowców

KATOWICE, POLSKA - 20 wrzesieńia 2021

 

Delegaci Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o. uczestniczyły w 15th WNP Konferencji Stali i Surowców, która tym razem odbyła się w hotelu Wyndham Grand Tbilisi (Tbilisi, Gruzja) w dniach 15-16 września 2021 r.

 

Konferencja jest znanym wydarzeniem gromadzącym przedstawicieli branży z WNP i innych krajów, aby spotkać się a viz-a-viz i podzielić się opiniami na temat aktualnej sytuacji w przemyśle stalowym, żelazostopowym, koksowo-węglowym i pokrewnych oraz omówić długoterminowe i krótkoterminowe perspektywy i współpracę.

 

Podczas konferencji przedstawiciele firmy mieli okazję spotkać się z kluczowymi klientami firmy – w tym z liderami ukraińskiego sektora żelazostopów Nikopol i Zaporoże huty żelazostopów – podzielić się opiniami na temat dotychczasowej współpracy oraz omówić perspektywy i możliwości rozszerzenia kierunków współpracy. Oprócz tego przeprowadzono szereg rozmów z dostawcami surowców – koksu i węgla, materiałów ogniotrwałych itp. – jak również z dostawcami rozwiązań finansowych dla firm zajmujących się handlem surowcami.

 

“Udział w takich wydarzeniach to świetna okazja do spotkań z klientami i partnerami oraz wymiany poglądów na temat sytuacji, ponownego sprawdzenia celów i omówienia pojawiających się nowych możliwości. Oczywiście zawsze jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi partnerami, jednak te pełni ludzkiego dotyku interakcji nie da się zastąpić żadnymi innymi formatami, bez względu na to, jak bardzo byłyby efektywne” – powiedział Vadym Husiev, doradca Zarządu spółki.

 

***

 

Primeore Ltd. jest spółką holdingową zarządzającą grupą spółek pod marką Primeore Group. Grupa koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb przemysłu żelazostopów i stali, dostarczając twarde towary fizyczne, a także szeroki zakres usług doradczych i zarządzających o wartości dodanej.

 

 

Primeore Trading (Polska) Sp. z.o.o. jest częścią handlową Primeore Ltd., która jest odpowiedzialna za obsługę wszystkich międzynarodowych operacji handlowych i związanych z handlem grupy. Firma prowadzi działalność związaną z rudą manganu, żelazostopami, koksem i produktami węglowymi na całym świecie.

 

Kontakty z mediami

 

FW celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt mailto:office.poland@primeore.eu

Firma dostosowuje się do nowej – ale miejmy nadzieję
krótkoterminowej – rzeczywistości

Raport roczny zaudytowany 2019

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne