Grupa Primeore

Grupa jest firmą zajmującą się handlem wieloma towarami, skoncentrowaną na przemyśle żelazostopów i stali, z misją zostania wiarygodnym partnerem dla naszych dostawców i punktem kompleksowej obsługi dla naszych klientów, w którym mogą znaleźć rozwiązania dla ich wielu i złożonych potrzeb

Grupa jest firmą zajmującą się handlem wieloma towarami, skoncentrowaną na przemyśle żelazostopów i stali, z misją zostania wiarygodnym partnerem dla naszych dostawców i punktem kompleksowej obsługi dla naszych klientów, w którym mogą znaleźć rozwiązania dla ich wielu i złożonych potrzeb

Przegląd grupy

Primeore Ltd. jako bastion Primeore Group została założona w 2014 roku jako mono-produktowa firma handlowa, skupiona wyłącznie na działalności związanej z rudą manganu, dostarczając produkty do producentów żelazostopów. Jednak z biegiem czasu powstały inne firmy – dziś tworzące grupę – i grupa wystawiła swoją działalność handlową na inne towary, takie jak żelazostopy, koks metalurgiczny i węgiel oraz kwarcyt.
Primeore Ltd. jako bastion Grupy powstała w 2014 roku jako mono-produktowa firma handlowa, skupiona wyłącznie na działalności związanej z rudą manganu, która dostarcza produkty do producentów żelazostopów. Obecnie Grupa zajmuje się handlem żelazostopami, koksem metanowym i węglem oraz kwarcytem.
Ruda manganu
Surowiec zakotwiczający w portfelu handlowym firmy dzięki zróżnicowanej ofercie gatunków i rodzajów produktu
Przeczytaj więcej
Żelazostopy
Kolejny towar odgrywający istotną rolę w działalności handlowej, w której zagnieżdżone są podstawowe kompetencje Grupy
Przeczytaj więcej
Koks metalurgiczny
Doskonałe rozszerzenie oferty Grupy skierowanej do sektorów produkcji żelazostopów i stali
Przeczytaj więcej
Węgiel hutniczy
Naturalny dodatek do ogólnej oferty Grupy skierowanej do wszystkich sektorów przemysłu, z którymi firma pracuje
Przeczytaj więcej
Kwarcyt
Produkt niszowy, który jednak odgrywa istotną rolę, ponieważ pozwala Grupie realizować strategiczne ukierunkowanie na kompleksową obsługę
Przeczytaj więcej
Ruda manganu
Surowiec zakotwiczający w portfelu handlowym firmy dzięki zróżnicowanej ofercie gatunków i rodzajów produktu
Przeczytaj więcej
Żelazostopy
Kolejny towar odgrywający istotną rolę w działalności handlowej, w której zagnieżdżone są podstawowe kompetencje Grupy
Przeczytaj więcej
Koks metalurgiczny
Doskonałe rozszerzenie oferty Grupy skierowanej do sektorów produkcji żelazostopów i stali
Przeczytaj więcej
Węgiel hutniczy
Naturalny dodatek do ogólnej oferty Grupy skierowanej do wszystkich sektorów przemysłu, z którymi firma pracuje
Przeczytaj więcej
Kwarcyt
Produkt niszowy, który jednak odgrywa istotną rolę, ponieważ pozwala Grupie realizować strategiczne ukierunkowanie na kompleksową obsługę
Przeczytaj więcej

Do dnia dzisiejszego Primeore Group – zupełnie nieprzypadkowo – przekształciła się w firmę zajmującą się handlem wieloma towarami i dostawcą wyspecjalizowanych usług, koncentrując się na przemyśle żelazostopów, stali i koksu hutniczego, dzięki czemu mogliśmy z powodzeniem wykorzystać naszą wiedzę branżową i wykorzystać mocne strony naszego zespołu.

 

Od samego początku naszą wizją było stać się punktem kompleksowej obsługi, w którym można by sprostać różnorodnym, złożonym potrzebom naszych klientów i w wyrafinowany sposób je obsłużyć. Dziś dostarczamy naszym klientom wyspecjalizowaną grupę kluczowych towarów – rudę manganu, żelazostopy, koks i produkty węglowe – ale nasza oferta nie ogranicza się wyłącznie do towarów fizycznych. Zapewniamy zestaw branżowych usług towarzyszących, takich jak ubezpieczenia, inspekcje, czarter oraz kompleksowy zestaw najnowocześniejszych usług w zakresie zarządzania, wsparcia biznesowego i doradztwa.

Do dnia dzisiejszego Primeore Group – zupełnie nieprzypadkowo – przekształciła się w firmę zajmującą się handlem wieloma towarami i dostawcą wyspecjalizowanych usług, koncentrując się na przemyśle żelazostopów, stali i koksu hutniczego, dzięki czemu mogliśmy z powodzeniem wykorzystać naszą wiedzę branżową i wykorzystać mocne strony naszego zespołu.

 

Od samego początku chcieliśmy być punktem kompleksowej obsługi, w którym wiele potrzeb naszych klientów będzie można zaspokoić i w wyrafinowany sposób obsłużyć. Dziś dostarczamy naszym klientom wyspecjalizowaną grupę kluczowych towarów, ale także zapewniamy zestaw usług towarzyszących, takich jak ubezpieczenia, inspekcje, czarter oraz kompleksowy zestaw najnowocześniejszych usług zarządzania i doradztwa biznesowego.

Naszym strategicznym celem jest dalsze działanie jako punkt kompleksowej obsługi dla klientów z przemysłu żelazostopów i stali, dzięki czemu każdy klient, który zdecyduje się z nami współpracować, będzie miał możliwość otrzymania jak największej liczby opcji produktów o najwyższej możliwej jakości i najbardziej odpowiednich i wygodny sposób

Nasz cel

Grupa dąży do tego, aby stać się wiarygodnym partnerem dla graczy z branży żelazostopów, stali i koksownictwa metalurgicznego oraz odgrywać rolę punktu kompleksowej obsługi, w którym nasi klienci mieliby szansę zaopatrzyć się w jak najszerszą gamę kluczowych surowców potrzebnych do ich produkcji. Bardzo uważnie koncentrujemy się na jakości produktów dostarczanych naszym klientom, a także na wszelkich innych ustaleniach dotyczących dostawy produktów, tak aby wszystkie wymagania naszych klientów – a nie tylko jakość i cena – zostały należycie uwzględnione i rozważone w celu dodania dodatkowej wartości poprzez współpracę z nami.

 

Jednocześnie rozumiemy również, że współpraca z naszymi dostawcami to podstawa, na której możemy dalej budować naszą ofertę dla naszych klientów i mówiąc, że zależy nam na tym, aby nasi dostawcy byli w pełni zadowoleni z efektywności i płynności naszej współpracy i myśleli o nas jako wartościowym i godnym zaufania partnerze. W związku z powyższym szczerze szanujemy naszych dostawców i uważamy, że im lepsze wyniki mogą osiągnąć, tym lepsze i trwalsze rezultaty możemy również osiągnąć. Mając to na uwadze, prowadzimy interesy z naszymi dostawcami w sposób odpowiedzialny i zawsze staramy się być transparentni i uczciwi, niezależnie od tego, jaka może być wtedy sytuacja.

Grupa chce stać się wiarygodnym partnerem i kompleksowym punktem kompleksowej obsługi dla firm z branży żelazostopów, stali i koksownictwa. Starannie koncentrujemy się na jakości dostarczanych produktów, a także na wszystkich innych ustaleniach związanych z transakcjami handlowymi, aby nasi klienci otrzymywali dodatkową wartość podczas współpracy z nami.

 

Jednocześnie uważamy, że nasi dostawcy odgrywają ważną rolę w zwiększaniu naszej zdolności do przedstawiania naszym klientom wartościowej i kompleksowej oferty, dlatego też zależy nam na dobrobycie i sukcesie naszych dostawców. Naprawdę szanujemy naszych dostawców i uważamy, że im lepsze wyniki mogą osiągnąć, tym lepsze i trwalsze rezultaty możemy również osiągnąć.

Grupa w skrócie

Pomimo tego, że Grupa jest dość młodym biznesom, z przyjemnością zauważamy, że w tym stosunkowo krótkim czasie wiele osiągnęliśmy dzięki starannie przemyślanej i należycie wdrożonej strategii, zaangażowaniu w sukces i dobrobyt naszych klientów oraz niesamowitej pracy zespołowej. Grupa ciężko pracowała nad ulepszeniem swojego portfolio produktów i usług, tak aby każdy klient mógł znaleźć najszersze spektrum rozwiązań dla swoich firm w jednym miejscu.
Pomimo tego, że grupa jest dość młodym biznesom, z przyjemnością zauważamy, że w tym stosunkowo krótkim czasie wiele osiągnęliśmy dzięki starannie przemyślanej i należycie wdrożonej strategii, zaangażowaniu w sukces i dobrobyt naszych klientów oraz niesamowitej pracy zespołowej.

Grupa Primeore w Polsce

Spółka założona w Polsce na początku 2017 roku jest głównym i prawie jedynym zespołem handlowym Primeore Group odpowiedzialnym za prowadzenie i zarządzanie międzynarodową działalnością handlową i związaną z nią działalnością. Firma jest prężnie działającym zespołem handlowym zajmującym się kluczowymi towarami wykorzystywanymi w przemyśle żelazostopowym, stalowym i koksowniczym.

 

Zlokalizowana w sercu województwa śląskiego, na lukratywnym skrzyżowaniu między wschodem a zachodem, firma dociera na trzy kontynenty i dostarcza swoim klientom wysokiej jakości produkty, takie jak ruda manganu, żelazostopy, koks hutniczy i węgiel metalurgiczny, również organizuje usługi towarzyszący, taki jak fracht i czarterowanie, ubezpieczenie, finansowanie, inspekcje itp.

 

Firma odziedziczyła część działalności handlowej po swojej spółce macierzystej Primeore Ltd. i przez pewien czas od momentu powstania znacznie rozszerzyła swoją ofertę produktów, aby zaspokoić jak najwięcej potrzeb swoich klientów w jednym miejscu. Firma nadal realizuje misję stania się punktem kompleksowej obsługi dla przemysłu stalowego, żelazostopów i stali, jeśli chodzi o dostarczanie kluczowych towarów wysokiej jakości używanych w tych branżach.

Spółka założona w Polsce na początku 2017 roku jest głównym zespołem handlowym Primeore Group, odpowiedzialnym za prowadzenie i zarządzanie międzynarodową działalnością handlową Grupy oraz związaną z nią działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych surowców wykorzystywanych w przemyśle żelazostopowym, stalowym i koksowniczym.

 

Zlokalizowana w samym sercu województwa śląskiego na lukratywnym skrzyżowaniu wschodu i zachodu firma dociera na trzy kontynenty i dostarcza swoim klientom produkty wysokiej jakości oraz organizuje różne usługi towarzyszące.

 

Firma odziedziczyła część działalności handlowej po swojej macierzystej spółce Primeore Ltd. i wkrótce po jej powstaniu znacznie rozszerzyła swoją ofertę produktową. Naszą misją jest stać się punktem kompleksowej obsługi dla graczy z branży stalowej, żelazostopowej i koksowniczej.

Grupa Primeore na Ukrainie

Production Innovation Trading LLC z siedzibą na Ukrainie jest spółką należącą do grupy, która jest odpowiedzialna za prowadzenie niektórych działań Grupy związanych z handlem towarami na Ukrainie, na terytorium, na którym znajdują się niektórzy kluczowi klienci i partnerzy Grupy.

 

Poza wymienionymi wcześniej działaniami spółka – biorąc pod uwagę różnorodną i dogłębną wiedzę zespołu w zakresie branży żelazostopów i stali – prowadzi działalność handlową towarami głównie na rynku lokalnym, a także oferuje klientom Grupy najnowocześniejsze specjalistyczne usługi konsultingowe, inżynieryjne, informatyczne i inne. Grupa zwraca uwagę na tę ofertę usług, ponieważ rozumiemy, że pozwalają one zwiększyć integralność całej oferty Grupy i dodać dodatkową wartość do naszej oferty.

Production Innovation Trading LLC z siedzibą na Ukrainie jest spółką należącą do grupy, która jest odpowiedzialna za prowadzenie niektórych działań Grupy związanych z handlem towarami na Ukrainie, na terytorium, na którym znajdują się niektórzy kluczowi klienci i partnerzy Grupy.


Ponadto spółka, posiadająca różnorodną i dogłębną znajomość branży żelazostopów i stali, prowadzi głównie działalność handlową z towarami na rynku lokalnym oraz oferuje klientom Grupy najnowocześniejsze specjalistyczne doradztwo, inżynieria, IT i inne usługi, co znacznie zwiększa integralność całej oferty Grupy i dodaje dodatkowej wartości do naszej oferty.

Usługi planowania

Przedstawianie rekomendacji w zakresie różnorodnych zagadnień związanych z drogami dalszego rozwoju, a także proponowanie ścieżek, metod i podejść do właściwej realizacji takich planów.

Poniżej przedstawiono przykłady konkretnych usług, które są świadczone:

 

 • Opracowanie metod i podejść pozwalających w maksymalnym stopniu osiągnąć docelowe wskaźniki biznesowe
 • Monitorowanie realizacji zaplanowanych ustaleń
 • Przygotowywanie operacyjnych decyzji zarządczych 

Szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych przez Production Innovation Trading LLC można uzyskać za pośrednictwem ich strony internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z firmą. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Tel.: +38 056 734 93 54
email: aleksandr.ershov@pit.dp.ua
Adres: 49094, Ukraine, Dnipro, 42B Naberezhnaya Peremogy
Website: https://pit.dp.ua

Doradztwo inwestycyjne

Najlepsze rekomendacje dotyczące inwestycji i oszczędzania kapitału oraz budowania wartości

Poniżej przedstawiono przykłady konkretnych usług, które są świadczone:

 

 • Diagnostyka możliwości inwestycyjnych
 • Projektowanie projektów inwestycyjnych i biznes planów
 • Ocena efektywności inwestycji
 • Zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych

Szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych przez Production Innovation Trading LLC można uzyskać za pośrednictwem ich strony internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z firmą. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Tel.: +38 056 734 93 54
email: aleksandr.ershov@pit.dp.ua
Adres: 49094, Ukraine, Dnipro, 42B Naberezhnaya Peremogy
Website: https://pit.dp.ua

Budżetowanie i planowanie finansowe

Efektywne zarządzanie zasobami finansowymi oraz projektowanie transparentnej i przejrzystej polityki finansowej.

Poniżej przedstawiono przykłady konkretnych usług, które są świadczone:

 

 • Budżetowanie
 • Analiza kluczowych wskaźników finansowych
 • Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej
 • Bieżący monitoring finansowy
 • Komunikacja z instytucjami finansowymi

Szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych przez Production Innovation Trading LLC można uzyskać za pośrednictwem ich strony internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z firmą. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Tel.: +38 056 734 93 54
email: aleksandr.ershov@pit.dp.ua
Adres: 49094, Ukraine, Dnipro, 42B Naberezhnaya Peremogy
Website: https://pit.dp.ua

Doradztwo marketingowe

Wykonywanie badań rynkowych oraz prognozowanie i projektowanie holistycznego podejścia do produkcji i sprzedaży produktów na tych rynkach.

Poniżej przedstawiono przykłady poszczególnych usług, które są świadczone przez Grupę:

 

 • Przeglądy analityczne
 • Badania marketingowe
 • Short- and long-term forecasting
 • Poprawa wyników sprzedaży
 • PR na wybranych rynkach

Szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych przez Production Innovation Trading LLC można uzyskać za pośrednictwem ich strony internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z firmą. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Tel.: +38 056 734 93 54
email: aleksandr.ershov@pit.dp.ua
Adres: 49094, Ukraine, Dnipro, 42B Naberezhnaya Peremogy
Website: https://pit.dp.ua

Zaopatrzenie i sprzedaż

W oparciu o solidne doświadczenie doradzimy najlepszym dostawcom i odbiorcom oraz doradzimy w zakresie najlepszych i tanich opcji logistycznych

Poniżej przedstawiono przykłady poszczególnych usług, które są świadczone przez Grupę:

 

 • Planowanie strategii sprzedaży
 • Planowanie i prognozowanie
 • Optymalizacja łańcuchów dostaw towarów i surowców
 • Poszukiwanie nowych dostawców i organizowanie dostaw
 • Zarządzanie zapasami
 • Negocjacje handlowe

Szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych przez Production Innovation Trading LLC można uzyskać za pośrednictwem ich strony internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z firmą. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Tel.: +38 056 734 93 54
email: aleksandr.ershov@pit.dp.ua
Adres: 49094, Ukraine, Dnipro, 42B Naberezhnaya Peremogy
Website: https://pit.dp.ua

Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów biznesowych w celu zwiększenia efektywności biznesu klientów

Poniżej przedstawiono przykłady konkretnych usług, które są świadczone:

 

 • Odkrywanie mało efektywnych branż
 • Re-engineering procesów biznesowych
 • Optymalizacja systemów księgowych, obiegu dokumentów, systemów motywacji i kontroli itp.

Szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych przez Production Innovation Trading LLC można uzyskać za pośrednictwem ich strony internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z firmą. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Tel.: +38 056 734 93 54
email: aleksandr.ershov@pit.dp.ua
Adres: 49094, Ukraine, Dnipro, 42B Naberezhnaya Peremogy
Website: https://pit.dp.ua

Doradztwo IT

W obecnym środowisku biznesowym jedynym sposobem na utrzymanie wysokiej konkurencyjności firmy jest stosowanie zaawansowanych technologii i narzędzi informatycznych.

Poniżej przedstawiono przykłady konkretnych usług, które są świadczone:

 

 • Wdrażanie systemów informatycznych (ERP, CRM, BI itp.) Oraz ich integracja z innymi usługami i systemami oprogramowania
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie wdrażania infrastruktury IT
 • Audyt informatyczny
 • Optymalizacja kosztów wdrażania technologii informatycznych i rozwiązań IT

Szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych przez Production Innovation Trading LLC można uzyskać za pośrednictwem ich strony internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z firmą. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Tel.: +38 056 734 93 54
email: aleksandr.ershov@pit.dp.ua
Adres: 49094, Ukraine, Dnipro, 42B Naberezhnaya Peremogy
Website: https://pit.dp.ua

Doradztwo technologiczne

Doskonały proces technologiczny, sprzęt i metodologia to są kluczowe czynniki sukcesu nowoczesnej firmy produkcyjnej.

Poniżej przedstawiono przykłady poszczególnych usług, które są świadczone przez Grupę:

 

 • Analiza wskaźników techniczno-ekonomicznych
 • Projektowanie programów modernizacji technologii wytwarzania
 • Planowanie i zarządzanie programami eksperymentalnymi
 • Wdrażanie i zarządzanie przez to nowymi technologiami i sprzętem

Szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych przez Production Innovation Trading LLC można uzyskać za pośrednictwem ich strony internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z firmą. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Tel.: +38 056 734 93 54
email: aleksandr.ershov@pit.dp.ua
Adres: 49094, Ukraine, Dnipro, 42B Naberezhnaya Peremogy
Website: https://pit.dp.ua

Nowe partnerstwo strategiczne na rynku tureckim

Raport roczny zaudytowany 2021

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne

Dziękuję Ci bardzo!

Twoja wiadomość została pomyślnie przesłana.

Przeanalizujemy jej dokładnie i przywrócimy tak szybko, jak to możliwe.