Węgiel hutniczy

Ludzie znają węgiel i używają go od tysiącleci. Obecnie węgiel nadal odgrywa kluczową rolę w zaspokajaniu wielu potrzeb przemysłowych i domowych i jest paliwem kopalnym najpowszechniej wykorzystywanym przez ludzkość. Jakość węgla jest krytycznym czynnikiem, który jest brany pod uwagę we wszystkich branżach, dlatego przykładamy dużą wagę do tego, aby do naszych klientów trafiały tylko produkty najwyższej jakości

Ludzie znają węgiel i używają go od tysiącleci. Obecnie węgiel nadal odgrywa kluczową rolę w zaspokajaniu wielu potrzeb przemysłowych i domowych i jest paliwem kopalnym najpowszechniej wykorzystywanym przez ludzkość. Jakość węgla jest krytycznym czynnikiem, który jest brany pod uwagę we wszystkich branżach, dlatego przykładamy dużą wagę do tego, aby do naszych klientów trafiały tylko produkty najwyższej jakości

Węgiel hutniczy jest wykorzystywany w hutnictwie jako paliwo i środek chemiczny; ale głównie węgiel hutniczy wykorzystuje się jako surowiec do produkcji koksu metalurgicznego. Jakość węgla jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość i koszt produktów finalnych, dlatego starannie dobieramy źródła dostaw. Dostarczamy wiele rodzajów węgla dla sektora metalurgicznego i koksowniczego. Ponieważ jakość węgla ma duże znaczenie zarówno dla przemysłu, jak i szerszych społeczności, dbamy o to, aby interesy wszystkich interesariuszy były uwzględniane

Węgiel hutniczy jest wykorzystywany w hutnictwie jako paliwo i środek chemiczny; ale głównie węgiel hunticzy jest używany jako surowiec do produkcji koksu metalurgicznego, który jest następnie kluczowym surowcem wykorzystywanym w różnych procesach metalurgicznych

Ponad 2 lata współpracy z renomowanymi graczami rynkowymi
Nasza intensywna ekspozycja na handel rudą manganu i koksem pozwoliła nam na dalszą ekspansję w obrocie węglem i raczej z sukcesem, ponieważ sektor metalurgicznych odbiorców węgla jest bardzo blisko związany z rudą manganu i koksem. Z powodzeniem wykorzystaliśmy naszą wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu mogliśmy nawet osiągnąć pewną synergię
Stabilnie rozwijający się segment biznesowy z bardzo obiecującymi perspektywami
Od modelu dostaw z jednego źródła firma rozszerzyła swoją działalność i obecnie prowadzi działalność związaną z rudą manganu na 3 kontynentach. Dodawaliśmy nowe źródła zaopatrzenia, ponieważ nasi klienci żądali, aby różne gatunki rudy były dostarczane, ponieważ było to konieczne, aby spełnić ich potrzeby produkcyjne i marketingowe
Roczna sprzedaż wynosi około 120 tys. ton
Dla porównania wolumen segmentu handlu węglem hutniczym nie jest zbyt duży – jednak nie jest niewidoczny –ale uważamy, że jest bardzo ważny, ponieważ możemy dostarczyć naszym klientom bardziej złożone rozwiązania w zakresie dostaw surowców i stać się dla niektórych z nich kompleksowym punktem kompleksowej obsługi a także pozyskiwanie nowych klientów i partnerów
Ponad 2 lata współpracy z renomowanymi graczami rynkowymi
Nasza intensywna ekspozycja na handel rudą manganu i koksem pozwoliła nam na dalszą ekspansję w obrocie węglem i raczej z sukcesem, ponieważ sektor metalurgicznych odbiorców węgla jest bardzo blisko związany z rudą manganu i koksem. Z powodzeniem wykorzystaliśmy naszą wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu mogliśmy nawet osiągnąć pewną synergię
Stabilnie rozwijający się segment biznesowy z bardzo obiecującymi perspektywami
Od modelu dostaw z jednego źródła firma rozszerzyła swoją działalność i obecnie prowadzi działalność związaną z rudą manganu na 3 kontynentach. Dodawaliśmy nowe źródła zaopatrzenia, ponieważ nasi klienci żądali, aby różne gatunki rudy były dostarczane, ponieważ było to konieczne, aby spełnić ich potrzeby produkcyjne i marketingowe
Roczna sprzedaż wynosi około 120 tys. ton
Dla porównania wolumen segmentu handlu węglem hutniczym nie jest zbyt duży – jednak nie jest niewidoczny –ale uważamy, że jest bardzo ważny, ponieważ możemy dostarczyć naszym klientom bardziej złożone rozwiązania w zakresie dostaw surowców i stać się dla niektórych z nich kompleksowym punktem kompleksowej obsługi a także pozyskiwanie nowych klientów i partnerów

Współpraca z producentami węglu jest organicznym rozszerzeniem działalności handlowej firmy, ponieważ jest to surowiec doskonale dopasowany do kompetencji i profilu eksperckiego firmy. Ponadto firma miała doskonałą okazję do skutecznego wykorzystania swojej pozycji i reputacji w społeczności podstawowych surowców twardych. Nasza filozofia pozostaje niezmienna, pozostajemy zaangażowani w interesy naszych klientów z branży i szerszych społeczności i dostarczamy tylko produkty wyższej jakości, które pozwalają naszym klientom osiągnąć ich cele biznesowe, ale jednocześnie optymalizujemy wpływ na inne aspekty codziennego życia ludzi.

Wierzymy, że współpraca z naszymi dostawcami to wyjątkowy grunt, który pozwala nam doskonalić naszą ofertę dla naszych klientów, dlatego doceniamy taką współpracę i traktujemy naszych dostawców jako prawdziwych partnerów, na których możemy polegać. Naszą filozofią jest zachowanie wartości dodanej między dostawcami a kupującymi, umożliwiając im w ten sposób osiągnięcie niezwykłych wyników.

W przypadku zainteresowania dostawą lub zakupem węgla hutniczego prosimy o kontakt

W przypadku zainteresowania dostawą lub zakupem węgla hutniczego prosimy o kontakt

Ponieważ doceniamy wszelkiego rodzaju opinie od naszych partnerów, klientów i szerszej społeczności, zawsze chętnie odpowiadamy na wszystkie kierowane do nas zapytania, w tym dotyczące ewentualnej współpracy w różnych aspektach. Jednocześnie zapewniamy każdego naszego kontrahenta, że wszystkie wnioski będą traktowane jako poufne i rozpatrywane z należytą starannością i uwagą. Informacje zwrotne należy przekazać tak szybko, jak to możliwe.

Nowe partnerstwo strategiczne na rynku tureckim

Raport roczny zaudytowany 2021

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne