Nasze produkty

Nasze portfolio produktów i rozwiązań jest specjalnie zaprojektowane i koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb graczy z branży żelazostopów, stali i koksu hutniczego; jednocześnie uważamy, że tak zawężone skupienie pozwala nam osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty

Nasze portfolio produktów i rozwiązań jest specjalnie zaprojektowane i koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb graczy z branży żelazostopów, stali i koksu hutniczego; jednocześnie uważamy, że tak zawężone skupienie pozwala nam osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty

Mix portfolio produktów

Portfolio firmy poszerza się od jakiegoś czasu, jednak pozostajemy zaangażowani w dość wąskie grono odbiorców i obecnie koncentrujemy się na obsłudze głównie firm z branży żelazostopów, stali i koksowni, dostarczając im tym samym kluczowe surowce jaki wykorzystują w swoich procesach produkcyjnych. Z naszej perspektywy takie skupienie się, mimo że tracimy szanse na szerszą współpracę, pozwala nam być najlepszymi w tym, co aktualnie robimy i oferować naszym klientom najlepsze rozwiązania na najbardziej odpowiednich warunkach.

Ruda manganu
Surowiec zakotwiczający w portfelu handlowym firmy dzięki zróżnicowanej ofercie gatunków i rodzajów produktu
Przeczytaj więcej
Żelazostopy
Kolejny towar odgrywający istotną rolę w działalności handlowej firmy, w której zagnieżdżone są podstawowe kompetencje firmy
Przeczytaj więcej
Koks metalurgiczny
Doskonałe rozszerzenie oferty firmy skierowanej do sektorów produkcji żelazostopów i stali
Przeczytaj więcej
Węgiel hutniczy
Naturalny dodatek do ogólnej oferty firmy skierowanej do wszystkich sektorów przemysłu, z którymi firma pracuje
Przeczytaj więcej
Ruda manganu
Surowiec zakotwiczający w portfelu handlowym firmy dzięki zróżnicowanej ofercie gatunków i rodzajów produktu
Przeczytaj więcej
Żelazostopy
Kolejny towar odgrywający istotną rolę w działalności handlowej firmy, w której zagnieżdżone są podstawowe kompetencje firmy
Przeczytaj więcej
Koks metalurgiczny
Doskonałe rozszerzenie oferty firmy skierowanej do sektorów produkcji żelazostopów i stali
Przeczytaj więcej
Węgiel hutniczy
Naturalny dodatek do ogólnej oferty firmy skierowanej do wszystkich sektorów przemysłu, z którymi firma pracuje
Przeczytaj więcej

Liczy się sukces naszych klientów

Uważamy, że sukces i dobrobyt naszych klientów mają znaczenie; firma jest zaangażowana w sukces swoich klientów i partnerów oraz dostarcza produkty i rozwiązania, które pozwalają im osiągać niezwykłe rezultaty. Jesteśmy przekonani, że sukces i dobrobyt naszych klientów i partnerów są nierozerwalnie związane z naszym. Nasze zaangażowanie w dążenie do doskonałości we wszystkich aspektach naszej pracy, niezależnie od tego, czy mówimy o jakości lub dokładności, najlepszej praktyce czy przyzwoitości, stało się od dawna naszą głęboko zakorzenioną profesjonalną i osobistą filozofią.

Nowe partnerstwo strategiczne na rynku tureckim

Raport roczny zaudytowany 2021

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne

Dziękuję Ci bardzo!

Twoja wiadomość została pomyślnie przesłana.

Przeanalizujemy jej dokładnie i przywrócimy tak szybko, jak to możliwe.