Portal informacyjny

Nowe partnerstwo strategiczne na rynku tureckim

Międzynarodowa konferencja żelazostopów 2022 – Praga, Czechy

Primeore uzyskuje ubezpieczenie magazynowe dla dostawy rudy manganu do Rotterdamu

Primeore dalej dywersyfikuje rozwiązania logistyczne dla rudy manganu

Firma dostosowuje się do nowej – ale miejmy nadzieję
krótkoterminowej – rzeczywistości

Firma dostarczyła płytki do budowy basenu

15 Konferencja WNP ds. stali i surowców

Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o. Roczne walne zgromadzenie za rok 2020

Primeore Ltd. wydało nową wersję korporacyjnej strony internetowej

Mianowany jest nowy prezes w Primeore Trading (Polska) So. z o.o.

Wznowienie dostaw rudy manganu z Ghany

Primeore Group dołącza nowego klienta z branży koksowej

Grupa Primeore rozszerza dostawy węgla dla przemysłu żelazostopów

V Konferencja Żelazostopów CIS

Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o. zawiera otwartą polisę ubezpieczeń morskich z Havrico Insurance NV

Grupa Primeore rozpoczęła dostawy koksu metalurgicznego z Kolumbii

Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o. kontynuuje współpracę z PwC

34 Międzynarodowa Konferencja Żelazostopów

Grupa zwiększa wolumen zakupów rudy manganu z Ghany

4 WNP Konferencja Żelazostopów

Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o. podpisała umowę z PwC

Nowe partnerstwo strategiczne na rynku tureckim

Raport roczny zaudytowany 2021

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne