Nasze osiągnięcia

Szczerze wierzymy, że nasze osiągnięcia są wynikiem przemyślanej i doskonale realizowanej strategii, co było możliwe dzięki zaangażowaniu w sukces i dobrobyt klientów oraz zadziwiającej pracy zespołowej

Szczerze wierzymy, że nasze osiągnięcia są wynikiem przemyślanej i doskonale realizowanej strategii, co było możliwe dzięki zaangażowaniu w sukces i dobrobyt klientów oraz zadziwiającej pracy zespołowej

  • Ruda manganu
  • Żelazostopy
  • Koks metalurgiczny
  • Węgiel hutniczy

Jako surowiec zakotwiczający w portfelu handlowym firmy ruda manganu jest najlepiej działającym segmentem handlowym, w którym firma osiągnęła najbardziej imponujące wyniki

Żelazostopy stanowią dość widoczną część ogólnej działalności handlowej firmy, a wolumeny handlowe i zasięg klientów stale rosną

Wraz z rudą manganu koks metalurgiczny odgrywa bardzo ważną rolę w ofercie firmy dla przemysłu żelazostopów jako kluczowego segmentu przemysłowego z ekonomicznego punktu widzenia

Organicznie poszerzając swoją ofertę produktową o węgiel hutniczy, firma wykorzystała swoje kompetencje i zacieśniła współpracę z przemysłem żelazostopów i producentami koksu

  • Ruda manganu
  • Żelazostopy
  • Koks
  • Węgiel

Jako surowiec zakotwiczający w portfelu handlowym firmy ruda manganu jest najlepiej działającym segmentem handlowym, w którym firma osiągnęła najbardziej imponujące wyniki

Żelazostopy stanowią dość widoczną część ogólnej działalności handlowej firmy, a wolumeny handlowe i zasięg klientów stale rosną

Wraz z rudą manganu koks metalurgiczny odgrywa bardzo ważną rolę w ofercie firmy dla przemysłu żelazostopów jako kluczowego segmentu przemysłowego z ekonomicznego punktu widzenia

Organicznie poszerzając swoją ofertę produktową o węgiel hutniczy, firma wykorzystała swoje kompetencje i zacieśniła współpracę z przemysłem żelazostopów i producentami koksu

15 Konferencja WNP ds. stali i surowców

Raport roczny zaudytowany 2019

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne