Vadym_Husiev

Raport roczny zaudytowany 2019

Grupa opublikowała zaudytowany raport roczny i sprawozdanie finansowe za rok 2019, które są dostępne do wglądu na korporacyjnej stronie internetowej

Wznowienie dostaw rudy manganu z Ghany

Po krótkich przerwach w dostawach rudy manganu z Ghany, co było spowodowane splotem czynników o charakterze regulacyjnym i epidemicznym…

Firma dostosowuje się do nowej – ale miejmy nadzieję
krótkoterminowej – rzeczywistości

Raport roczny zaudytowany 2019

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne