Raport roczny zaudytowany 2019

Grupa opublikowała zaudytowany raport roczny i sprawozdanie finansowe za rok 2019, które są dostępne do wglądu na korporacyjnej stronie internetowej