Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o. zawiera otwartą polisę ubezpieczeń morskich z Havrico Insurance NV

KATOWICE, POLSKA - 4 września 2019 r.

 

Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o. zawarła umowę z Havrico Insurance NV (Belgia) i podpisała polisę ubezpieczeniową obejmującą ryzyko morskie i tranzytowe, a także ryzyko wojny, strajku, zamieszek. Polisa została wystawiona przez grupę renomowanych i uznanych towarzystw ubezpieczeniowych. Polisa stosuje się ubezpieczenia morską dostawę koksu i rudy manganu.

 

Dzięki takiej polisę Grupa Primeore będzie dalej doskonalić swoją ofertę i zwiększać wartość, którą Grupa dostarcza swoim klientom, a także zwiększać elastyczność i trwałość współpracy i relacji z klientami i partnerami.

 

„Wierzymy, że to porozumienie pozwoli nam podnieść jakość usług, które oferujemy naszym klientom, a także dostarczyć ulepszone rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem i ograniczania ryzyka, które staną się dla nich dostępne” - powiedział Artem Mitsynskyy, CEO Primeore Ltd.

 

***

 

Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o. jest częścią handlową Primeore Ltd., która jest odpowiedzialna za obsługę wszystkich międzynarodowych operacji handlowych i związanych z handlem grupy. Firma prowadzi działalność związaną z rudą manganu, żelazostopami, koksem i produktami węglowymi na całym świecie.

 

Primeore Ltd. jest spółką holdingową zarządzającą grupą spółek pod marką Primeore Group. Grupa koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb przemysłu żelazostopów i stali, dostarczając twarde towary fizyczne, a także szeroki zakres usług doradczych i zarządzających o wartości dodanej.

 

Havrico Insurance NV jest brokerem ubezpieczeniowym z siedzibą w Antwerpii w Belgii, który od dziesięcioleci specjalizuje się w ubezpieczeniach morskich i transportowych, a także w ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności czarterowej i ryzyk politycznych ubezpieczeń

 

Kontakty z mediami

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt mailto:office.poland@primeore.eu

Nowe partnerstwo strategiczne na rynku tureckim

Raport roczny zaudytowany 2021

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne