Grupa zwiększa wolumen zakupów rudy manganu z Ghany

LIMASSOL, CYPR - 14 listopada 2018 r.

 

Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o. zawarła dodatkową umowę na zakup rudy manganu z Ghany, dzięki czemu łączny wolumen wydobywanej i dalej dostarczanej rudy do klientów Grupy prawie się podwoił, osiągając tym samym około 1 mln ton.

 

Taki postęp był spowodowany zwiększonym popytem klientów Grupy na wysokiej jakości rudę manganu w celu realizacji ich programów produkcyjnych i marketingowych. Zastosowanie wysokiej jakości rudy manganu pozwala użytkownikom produkować szerszą gamę żelazostopów, w tym wysokiej jakości żelazostopów, co pozwala im elastycznie i efektywnie działać na różnych rynkach, w różnych sytuacjach i w różnych gałęziach przemysłu.

 

Ghana jest głównym producentem rudy węglanu manganu, który jest podstawowym pierwiastkiem potrzebnym do produkcji różnych gatunków stali. Ruda manganu jest wykorzystywana do produkcji żelazostopów, które są następnie wykorzystywane w procesach produkcji stali. Grupa tradycyjnie odbiera imponujące ilości rudy z Ghany, a wzrost zakupów i dostaw surowca do klientów Grupy był obiecującym rozwinięciem współpracy w tym obszarze.

 

„Wzrost skupu rudy manganu z Ghany był dobrym rozwiązaniem dla naszych potrzeb w obecnych warunkach, ponieważ pozwolił nam osiągnąć większą elastyczność produkcyjną i marketingową dzięki wyższej jakości dostarczanej rudy” - powiedział przedstawiciel jednego z klientów z grupy.

 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju współpracy z naszymi klientami i byliśmy szczęśliwi mogąc zaoferować im dodatkowe wolumeny rudy manganu, uznając jednocześnie, że taki wzrost dostaw znacząco wpłynął na ich efektywność i ogólną wydajność” - powiedział Artem Mitsynskyy, CEO Primeore Ltd.

 

***

 

Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o. jest częścią handlową Primeore Ltd., która jest odpowiedzialna za obsługę wszystkich międzynarodowych operacji handlowych i związanych z handlem grupy. Firma prowadzi działalność związaną z rudą manganu, żelazostopami, koksem i produktami węglowymi na całym świecie.

 

Primeore Ltd. jest spółką holdingową zarządzającą grupą spółek pod marką Primeore Group. Grupa koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb przemysłu żelazostopów i stali, dostarczając twarde towary fizyczne, a także szeroki zakres usług doradczych i zarządzających o wartości dodanej.

 

Kontakty z mediami

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt mailto:frontdesk@primeore.eu

Primeore uzyskuje ubezpieczenie magazynowe dla dostawy rudy manganu do Rotterdamu

Raport roczny zaudytowany 2021

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne