Międzynarodowa Konferencja Żelazostopów 2022

- Praga, Republika Czeska

Katowice, Polska - 10 listopada 2022

Grupa Primeore wraz ze swoimi partnerami Zaporozhsky zakład żelazostopów uczestniczyła w międzynarodowej konferencji żelazostopów organizowanej przez Fastmarkets, która odbyła się w dniach 6-8 listopada 2022 r. w hotelu Hiton w Pradze, Czechy.

Konferencja to wyjątkowe wydarzenie dla graczy z branży hutniczej i żelazostopów, które gromadzi ogromną liczbę uczestników z całego świata i jest doskonałą okazją do osobistego spotkania i porozmawiania z partnerami – obecnymi i potencjalnymi, konkurentami i dostawcami usług.

Delegaci mieli okazję spotkać się z dotychczasowymi klientami Grupy i omówić z nimi aktualną sytuację zarówno podażową, jak i popytową sektora żelazostopów, podzielić się i wysłuchać ich opinii na temat perspektyw sektora stalowego i żelazostopów oraz omówić plany.

Ponadto odbyły się spotkania z nowymi klientami, na których szczegółowo omówiono możliwości współpracy w zakresie dostaw stopów oraz uzgodniono plany dostaw na rok 2023.

***

Primeore Ltd. jest spółką holdingową zarządzającą grupą spółek pod marką Primeore Group. Grupa koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb przemysłu żelazostopów i stali, dostarczając twarde towary fizyczne, a także szeroki zakres usług doradczych i zarządzających o wartości dodanej.

Zaporożski Zakład Żelazostopów to dynamicznie rozwijający się producent żelazostopów, jeden z największych w Europie i na świecie nie tylko pod względem wielkości produkcji, ale również asortymentu produkowanych stopów. Udział produkcji przedsiębiorstwa na Ukrainie wynosi 30-35%, w światowym wolumenie żelazostopów wynosi około 1-2%.

Kontakty z mediami
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt mailto:office.poland@primeore.eu

Nowe partnerstwo strategiczne na rynku tureckim

Raport roczny zaudytowany 2021

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne