Primeore dalej dywersyfikuje rozwiązania logistyczne dla rudy manganu

Katowice, Polska – 29 sierpnia 2022

 

Niesprawiedliwa, nieuzasadniona i barbarzyńska wojna na Ukrainie trwa… bez względu na to, że Rosja kompletnie nie zrealizowała tam swoich celów oraz skuteczne pokonanie rosyjskiej ofensywy przez Ukrainę, odblokowanie portów dla wychodzącego transportu produktów rolnych, firma nie ma możliwości wysyłać swoje produkty przez ukraińskie porty Morza Czarnego.

 

W związku z powyższym firma badała różne opcje logistyczne, które pozwoliłyby na kontynuowanie dostaw rudy manganu. W rezultacie podjęto decyzję o kontynuowaniu dostaw rudy manganu przez port w Rotterdamie.

 

Statki przyjmowane są do portu w celu wyładunku towarów, a następnie są rozładowywane i składowane w terminalach masowych. Firma podpisała umowę na składowanie i przeładunek z dwiema niezawodnymi firmami spedycyjnymi działającymi w porcie Rotterdam i spodziewa się, że wolumen operacji w zakresie rudy manganu może sięgnąć ćwierć miliona ton.

 

"Jest to rozwiązanie, które pozwala nam kontynuować handel rudą manganu, a tym samym przezwyciężyć ograniczenia, które wcześniej napotkaliśmy w związku z blokadą ukraińskich portów Morza Czarnego. Mamy jednak nadzieję, że jest to rozwiązanie tymczasowe, ponieważ wierzymy, że ukraińskie porty zostaną odblokowane szybciej, niż można by pomyśleć” – mówi Olena Kurta, prezes Primeore Trading (Polska) Sp. o.o.

 

***

 

Primeore Ltd. jest spółką holdingową zarządzającą grupą spółek pod marką Primeore Group. Grupa koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb przemysłu żelazostopów i stali, dostarczając twarde towary fizyczne, a także szeroki zakres usług doradczych i zarządzających o wartości dodanej.

 

Primeore Trading (Polska) Sp. z.o.o. jest częścią handlową Primeore Ltd., która jest odpowiedzialna za obsługę wszystkich międzynarodowych operacji handlowych i związanych z handlem grupy. Firma prowadzi działalność związaną z rudą manganu, żelazostopami, koksem i produktami węglowymi na całym świecie

 

Kontakty z mediami

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt mailto:office.poland@primeore.eu

Nowe partnerstwo strategiczne na rynku tureckim

Raport roczny zaudytowany 2021

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne