Grupa Primeore rozszerza dostawy węgla dla przemysłu żelazostopów

KATOWICE, POLSKA - 15 stycznia 2020 r.

 

Po kilku latach współpracy i konsolidacji doświadczeń Primeore Trading (Polska) Sp. ogród zoologiczny. w rezultacie i ostro przeprojektowała swoją ofertę dostaw węgla do fabryk żelazostopów. W efekcie, na dzień dzisiejszy oferta produktów węglowych stała się bardziej zróżnicowana i obecnie Grupa dostarcza różne gatunki węgla wykorzystywane w wielu podprocesach produkcji żelazostopów.

 

Na przykład w jednym przypadku Grupa dostarcza trzy gatunki produktów węglowych, które są wykorzystywane osobno jako (1) bezpośrednio jako środek chemiczny i grzewczy w procesach topienia, (2) jako komponent do produkcji elektrod oraz (3) jako komponent do procesów granulacji rud.

 

W konsekwencji poszerzenie oferty produktowej zaowocowało wzrostem przychodów tego sektora obrotu oraz wzrostem satysfakcji i lojalności klientów, które są dość istotnymi wskaźnikami, na które zwraca uwagę Grupa.

 

„Zdarzyło nam się zdać sobie sprawę, że poszerzenie oferty produktów węglowych wpisuje się w ideę stania się dla naszych klientów punktem kompleksowej obsługi, w którym dostępne byłoby najszersze możliwe spektrum produktów i usług. Z drugiej strony wiedzieliśmy, że cel ten mieści się kompleksowo w zakresie naszej wiedzy, wiedzy i zmysłu biznesowego ”- powiedziała Olena Kurta Prezes Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o.

 

***

 

Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o. jest częścią handlową Primeore Ltd., która jest odpowiedzialna za obsługę wszystkich międzynarodowych operacji handlowych i związanych z handlem grupy. Firma prowadzi działalność związaną z rudą manganu, żelazostopami, koksem i produktami węglowymi na całym świecie.

 

Primeore Ltd. jest spółką holdingową zarządzającą grupą spółek pod marką Primeore Group. Grupa koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb przemysłu żelazostopów i stali, dostarczając twarde towary fizyczne, a także szeroki zakres usług doradczych i zarządzających o wartości dodanej.

 

Kontakty z mediami

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt mailto:office.poland@primeore.eu

Nowe partnerstwo strategiczne na rynku tureckim

Raport roczny zaudytowany 2021

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne