Primeore Group dołącza nowego klienta z branży koksowej

KATOWICE, POLSKA - 27 stycznia 2020 r.

Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o. zawiera umowę z Prywatną Spółką Akcyjną „Dnipro Metallurgical Plant” na dostawę węgla koksowego, który będzie dalej przetwarzany przez kupującego na koks metalurgiczny. Podaż węgla koksowego była nowym zjawiskiem z tradycyjnego biznesowego punktu widzenia Grupy, jednak dogłębna wiedza Grupy na temat sektora żelazostopów i powiązanych kwestii biznesowych była czynnikiem, który umożliwił Grupie Primeore pomyślne dokonanie takiego posunięcia międzybranżowego.

Wejście w ten nowy segment biznesowy pozwala Grupie na dalszą dywersyfikację portfela produktów biznesowych, a tym samym poprawę marżowości i stabilności modelu biznesowego w dłuższej perspektywie, w miarę dalszego doskonalenia i poszerzania naszych kompetencji.

„To obiecująca okazja, z której z przyjemnością skorzystaliśmy. Po pierwsze, czujemy, że ten produkt doskonale wpisuje się w profil biznesowy grupy i łączy nasze kompetencje; po drugie, wierzymy, że inicjatywa może poszerzyć nasze horyzonty biznesowe i zawodowe, a tym samym uczynić nas bardziej wytrwałymi i silnymi ”- powiedział Volodymyr Vakulchyk Dyrektor Handlowy Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o.

***

Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o. jest częścią handlową Primeore Ltd., która jest odpowiedzialna za obsługę wszystkich międzynarodowych operacji handlowych i związanych z handlem grupy. Firma prowadzi działalność związaną z rudą manganu, żelazostopami, koksem i produktami węglowymi na całym świecie.

Primeore Ltd. jest spółką holdingową zarządzającą grupą spółek pod marką Primeore Group. Grupa koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb przemysłu żelazostopów i stali, dostarczając twarde towary fizyczne, a także szeroki zakres usług doradczych i zarządzających o wartości dodanej.

Dnipro Metallurgical Plant PJSC (znany takoż jak Zakład Pietrowski) jest jednym z wiodących producentów wyrobów żeliwnych, stalowych i walcowanych na Ukrainie. Obecnie produkty firmy są eksportowane na rynki prawie 50 krajów na całym świecie. Media contacts For further information please contact mailto:office.poland@primeore.eu

Nowe partnerstwo strategiczne na rynku tureckim

Raport roczny zaudytowany 2021

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne