Primeore Ltd. wydało nową wersję korporacyjnej strony internetowej

KATOWICE, POLSKA - 20 listopada 2020

 

Primeore Ltd. przeprojektowała i uruchomiła nową wersję swojej korporacyjnej strony internetowej. Uważamy, że nowa wersja serwisu zapewnia lepszą prezentację profilu Grupy oraz zestawu produktów i usług, które są dostarczane i świadczone przez Grupę i jej spółki zależne.

 

Primeore Ltd. jest spółką holdingową zarządzającą grupą spółek pod marką Primeore Group. Grupa koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb przemysłu żelazostopów i stali, dostarczając twarde towary fizyczne, a także szeroki zakres usług doradczych i zarządzających o wartości dodanej.

 

Primeore Trading (Polska) Sp. z.o.o. jest częścią handlową Primeore Ltd., która jest odpowiedzialna za obsługę wszystkich międzynarodowych operacji handlowych i związanych z handlem grupy. Firma prowadzi działalność związaną z rudą manganu, żelazostopami, koksem i produktami węglowymi na całym świecie.

 

Kontakty z mediami

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt mailto:frontdesk@primeore.eu

Firma dostosowuje się do nowej – ale miejmy nadzieję
krótkoterminowej – rzeczywistości

Raport roczny zaudytowany 2019

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne