Primeore uzyskuje ubezpieczenie magazynowe
dla dostawy rudy manganu do Rotterdamu

Katowice, Polska – 29 sierpnia 2022


Firma kontynuuje rozszerzanie współpracy z Havrico Insurance B.V. oraz pulą ubezpieczycieli, którzy działają jako współubezpieczyciele w ramach ubezpieczenia morskiego, które firma wykorzystuje w szczególności do ubezpieczania dostaw rudy manganu.


Teraz, gdy firma dostarcza ładunki do portu w Rotterdamie i przechowuje je tam przez jakiś czas, firma potrzebowała, aby te ładunki były ubezpieczone podczas przechowywania i obsługi w magazynach.


"Havrico Insurance po raz kolejny udowodniły swoją wiarygodność, organizując ubezpieczenie magazynowe na czas i na całkiem akceptowalnych i lukratywnych warunkach. Spełnili prawie wszystkie nasze oczekiwania, ich postępowanie było profesjonalne i uczciwe” – mówi Vadym Husiev Doradca w Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o.


***


Primeore Trading (Polska) Sp. z.o.o. jest częścią handlową Primeore Ltd., która jest odpowiedzialna za obsługę wszystkich międzynarodowych operacji handlowych i związanych z handlem grupy. Firma prowadzi działalność związaną z rudą manganu, żelazostopami, koksem i produktami węglowymi na całym świecie.


Primeore Ltd. jest spółką holdingową zarządzającą grupą spółek pod marką Primeore Group. Grupa koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb przemysłu żelazostopów i stali, dostarczając twarde towary fizyczne, a także szeroki zakres usług doradczych i zarządzających o wartości dodanej.


Havrico Insurance BV jest brokerem ubezpieczeniowym z siedzibą w Antwerpii w Belgii, który od dziesięcioleci specjalizuje się w ubezpieczeniach morskich i transportowych, a także w ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności czarterowej i ryzyk politycznych


Kontakty z mediami

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt mailto:office.poland@primeore.eu

Nowe partnerstwo strategiczne na rynku tureckim

Raport roczny zaudytowany 2021

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne