Wznowienie dostaw rudy manganu z Ghany

LIMASSOL, CYPR - 12 kwietnia 2020

 

Po pewnym zakłóceniu dostaw rudy manganu z Ghany, spowodowanym połączeniem czynników o charakterze regulacyjnym i epidemicznym, Grupa Primeore wznawia te dostawy od początku maja 2020 r. Dostawy zostały przerwane nieco na początku grudnia 2019 r.

 

Dostawy rudy manganu z Ghany odgrywają dość istotną rolę w działalności klientów Grupy, więc przerwy w dostawach mogły mieć na nią pozornie niekorzystny wpływ, ale ze względu na nagromadzenie pewnych - choć raczej racjonalnych - zapasów rudy w portach efektywnie zarządzany i ograniczany do odpowiednich ryzyk.

 

Dzięki staraniom zarządu Primeore Group oraz naszych partnerów i dostawców problem z przerwaniem dostaw został ostatecznie i dość szybko rozwiązany, a dostawy zgodnie z wcześniejszymi wskazaniami zostały w pełni wznowione.

 

Grupa Primeore odbiera rudę manganu z Ghany w ilości około 1 mln ton rocznie.

 

***

 

Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o. jest częścią handlową Primeore Ltd., która jest odpowiedzialna za obsługę wszystkich międzynarodowych operacji handlowych i związanych z handlem grupy. Firma prowadzi działalność związaną z rudą manganu, żelazostopami, koksem i produktami węglowymi na całym świecie.

 

Primeore Ltd. jest spółką holdingową zarządzającą grupą spółek pod marką Primeore Group. Grupa koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb przemysłu żelazostopów i stali, dostarczając twarde towary fizyczne, a także szeroki zakres usług doradczych i zarządzających o wartości dodanej.

 

Kontakty z mediami

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt mailto:frontdesk@primeore.eu

15 Konferencja WNP ds. stali i surowców

Raport roczny zaudytowany 2019

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne