Grupa Primeore rozpoczęła dostawy koksu metalurgicznego z Kolumbii

KATOWICE, POLSKA - 20 czerwca 2019 r.

 

Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o. zrealizowała uzgodnienia dotyczące dostaw koksu metalurgicznego produkowanego przez czołowych i renomowanych kolumbijskich producentów koksu metalurgicznego. Dostawy produktu są realizowane partiami statków, a klienci firmy otrzymują produkty w ich posiadanie wolne od jakichkolwiek zagrożeń morskich i innych w porcie wyładunku.

 

„To nowe porozumienie handlowe pojawiło się w związku z naszym dążeniem do znalezienia nowych sposobów zaspokojenia potrzeb i wymagań naszych klientów, zwłaszcza w czasach, gdy rynki i gospodarki w ogóle są dość niestabilne” - powiedział Artem Mitsynskyy, CEO Primeore Group.

 

Nowe porozumienie umożliwia klientom grupy z sektora żelazostopów zapewnienie stabilnych i przewidywalnych dostaw kluczowego towaru, który - między innymi - posiada jakość dokładnie odpowiadającą potrzebom produkcyjnym i marketingowym naszych klientów.

 

„Ważnymi czynnikami, które zainspirowały, a jednocześnie pozwoliły firmie na realizację tak obiecującego porozumienia, były prawdziwe oddanie interesom naszych klientów i partnerów oraz solidne kompetencje branżowe i handlowe naszego zespołu” - kontynuował Pan Mitsynskyy.

 

„Nowa inicjatywa Primeore Group była dość aktualnym rozwiązaniem, które doskonale wpisało się w potrzeby naszej firmy i wyposażyło nas w dodatkowe narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami, z jakimi boryka się obecnie branża żelazostopów” - powiedział przedstawiciel jednego z kluczowych klientów grupy.

 

***

 

Primeore Trading (Polska) Sp. z o.o. jest częścią handlową Primeore Ltd., która jest odpowiedzialna za obsługę wszystkich międzynarodowych operacji handlowych i związanych z handlem grupy. Firma prowadzi działalność związaną z rudą manganu, żelazostopami, koksem i produktami węglowymi na całym świecie.

 

Primeore Ltd. jest spółką holdingową zarządzającą grupą spółek pod marką Primeore Group. Grupa koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb przemysłu żelazostopów i stali, dostarczając twarde towary fizyczne, a także szeroki zakres usług doradczych i zarządzających o wartości dodanej.

 

Kontakty z mediami

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt mailto:office.poland@primeore.eu

Nowe partnerstwo strategiczne na rynku tureckim

Raport roczny zaudytowany 2021

Alternatywne możliwości finansowania w górnictwie: co jest tam alternatywne